رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

بهبود تقاضا روند نزولی اخیر بازار میلگرد چین را متوقف نمود. آخرین قیمت میلگرد در بازار داخلی این کشور 767 تا 771 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد که ثبات داشت. موجودی کم بازار و ثبات قیمت خریدها را بالاتر می برد. همچنین آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی چین نیز 763.5 دلار هر تن ثبت شده که تغییری نداشت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، قابل ذکر است میلگرد صادراتی چین نیز اخیرا تا 15 درصد بهبود داشته 810 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.