رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارزیابی اولویت‌های اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ و پس از کمرنگ شدن سایه کرونا پرداخته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا، در این گزارش به آینده اقتصادی پیش‌روی جهان در حوزه‌های مختلف پرداخته شده و در سطح اقتصاد ملی، چهار تغییر عمده پیش بینی شده است.

با کاهش فشار شیوع کرونا در سال آینده، انقلاب صنعتی چهارم که در آن شرکت‌ها امور مجازی را جایگزین فعالیت‌های معمول خود می‌کنند، سرعت خواهد گرفت. از سوی دیگر موج جدیدی از فن آوری‌ها با محوریت نسل جدید کارآفرینان نیز در سطح جهانی آغاز به کار خواهند کرد.

در حوزه کرونا، دو تغییر کوتاه مدت نیز پیش بینی شده است. نخست آنکه پس از وقفه به وجود آمده در ایام قرنطینه، میزان مصرف و خرید بالا خواهد رفت و از سوی دیگر سفرهای تفریحی نیز که در دوره کرونا محدود شده بار دیگر افزایش خواهند یافت، هرچند احتمالا سفرهای کاری با تاخیر بیشتری رشد می‌کنند.

در حوزه کسب و کارها، خرید آنلاین ادامه می‌یابد، زنجیره های تامین به تعادل خواهند رسید، موج جدیدی از فضاهای کاری به وجود می‌آید و اولویت‌های زیست محیطی با جدیت بیشتری دنبال می‌شوند. همچنین توجه به نوآوری‌های پزشکی نیز به شدت افزایش خواهد یافت.

در حوزه اجتماعی نیز دولت‌ها برای آمادگی بیشتر پس از بحران کرونا، برنامه‌ریزی‌های جدیدی انجام می‌دهند و در عین حال باید راهی برای پرداخت بدهی‌های به وجود آمده در این دوره پیدا شود.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.