رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده، دکترای تخصصی زمین شناسی و مدیر طرح زمین شناسی و معدن معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با معدن مدیا:

🔹 این سازمان خانه ما زمین شناسان و معدنی هاست، ابتدا باید خانه خود را آباد کنیم
🔹 چرا تعاملات امروز سازمان با صمت بدین گونه ست؟ با موضع گرفتن و دیوار کشیدن کار سازمان و متخصصانش پیش نمیرود
🔹 امروز عصر دیوارها نیست، عصر پلهاست
🔹 چه خدمات رفاهی، آموزشی و درمانی برای اعضا و متخصصان این سازمان ارائه شده است؟
🔹 چرا ساختار و کادر فعلی سازمان، پاسخگوی مراجعین و متخصصان نبوده است؟

 

 

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.