رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

موضوعات کارگاه:

– الزامات توسعه پایدار در اقتصاد قرن بیست و یکم

– راهکارهای توسعه پایدار شرکت های دانش بنیان جهت رشد مستمر

– نمونه ای از دینامیزم استراتژیک شرکت های دانش بنیان جهت رسیدن به بلوغ تجاری

– نمونه ای از پویایی کارآمد شرکت های دانش بنیان جهت رشد ماندگار در سطح اول بازار هدف

– صنعت فولاد، واحد های احیاء مستقیم، بومی سازی و داستان موفقیت باور ملی

– توسعه متوازن در فضای صنعت کشور بدون فاصله گرفتن از اهداف اصلی بنگاه های دانش بنیان

 

 

حضور رایگان در این کارگاه و سایر کارگاه ها و پنل ها مستلزم ثبت نام در جشنواره ملی فولاد ایران به یکی از طرق زیر است:

– از طریق سایت events.steeliran.org

– دانلود (تکمیل و ارسال فرم ثبت نام) از آدرس‌ زیر:
https://b2n.ir/709839

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.