معاون وزیر صنعت جمهوری دموکراتیک کنگو از خطوط تولید فولاد مبارکه بازدید کرد.


باهی بیتاسیما کریستوف، وزیر صنعت جمهوری دموکراتیک کنگو: خیلی خوشحالم که امروز در رأس هیئتی از کشور کنگو از فولاد مبارکه به عنوان یک مجتمع عظیم تولید فولاد بازدید کردم. در این مجتمع صنعتی که در خاور میانه بی نظیر است فعالیت های قابل توجهی در زمینه فراوری و تولید فولاد انجام می شود که نظیر آن را ندیده ام.
جمهوری دموکراتیک کنگو معادنی بسیار غنی از فلزات مختلف دارد که این موضوع می‌تواند بستر مناسبی برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران و فولاد مبارکه باشد.
من گزارشی از این بازدید را به مقامات ارشد کشور خود خواهم داد تا با توجه به ظرفیت های زیادی که در ایران و فولاد مبارکه وجود دارد زمینه برای همکاری های بیشتر در حوزه های صنعتی و معدنی به خصوص در زمینه کنسانتره فراهم شود.

منبع: روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان