جستجو

▪️احداث ساختمان اداری
▪️مراحل پیشرفت مخزن روزانه گندله
▪️مراحل پیشرفت انبار ابزار تعمیرگاه شاپ جوشکاری
▪️مراحل پیشرفت انبارهای اصلی
▪️مراحل پیشرفت مخزن گاز و اتاق کمپرسور
▪️مراحل پیشرفت دودکش
▪️مراحل پیشرفت مخزن آب

منبع: روابط عمومی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی این وبسایت تحت عنوان «اختصاصی معدن‌مدیا» و در این دسته‌بندی، به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.