جستجو

روز: 9 شهریور 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تولید و صنعت، خط اول جبهه اقتصاد مقاومتی است

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، در جریان بازدید از واحد کنترل مواد، شامل بخش واردات و انبارها و کنترل موجودی، بر اهمیت تداوم تامین قطعات و مواد مورد نیاز خطوط تولید تاکید کرد.