روز: 15 فروردین 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

شرکت واله برزیل

شوک کرونا به تولیدات معدنی/ شرکت «واله» تولید خود را کاهش می‌دهد

شرکت بزرگ معدنکاری واله اعلام کرد این شرکت در معرض خطر ایجاد تاخیر مجدد در راه‌اندازی دوباره ظرفیت از دست رفته تولید، بازرسی‌ها، ارزیابی‌ها و ارائه مجوزهای لازم برای ادامه کار ناشی از شیوع گسترده ویروس کروناست. اگرچه این شرکت اعلام کرده که این شیوع تاثیر کمی بر خروجی کارها داشته است.