دسته‌بندی: اختصاصی معدن‌مدیا

روح الله ذهقانی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، در رویداد «مسیر زآینده» مطرح کرد:
اکنون ذهن انسان‌ها بیش از هرچیز دیگری ارزش سرمایه‌گذاری دارد

ساقی نبی‌لو- اختصاصی معدن‌مدیا 🔸روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس

مدیرعامل شرکت پشتیبانی نوآوری و فناوری فولاد مبارکه در رویداد مسیر زاینده بیان کرد:
فولاد مبارکه موفق شد در اکوسیستم نوآوری، اعتماد متقابل بین فناوران و صنعتگران ایجاد کند

ساقی نبی‌لو- اختصاصی معدن‌مدیا: یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد

یحیی پالیزدار

گفت‌وگوی «معدن‌مدیا» با یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه‌ی فناوری و نوآوری فولاد مبارکه
بومی‌سازی چگونه توسعه‌ی تکنولوژی را رقم می‌زند؟/ ساخت آینده، نیازمند نهادهای مالی خطرپذیر است

📝 اختصاصی معدن‌مدیا، ساقی نبی‌لو: 🔎 صنعت فولاد کشور تاکنون از مزیت‌های خدادادی چون معادن