رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

احمد کریمی گفت: گفت: بورس مهم ترین بام تامین نقدینگی برای بنگاه های اقتصادی است و مهم ترین دلیلی که مانع از سرمایه گذاری خارجی می شود باور آنان نسبت به رشد ضعیف اقتصاد ایران در پی نبود بورس است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از رادیو اقتصاد احمد کریمی دبیر اقتصادی بورس نیوز گفت: بازار سرمایه مبتنی بر هوش مالی است و باید از دخالت های سیاسی، قیمت گذاری های دستوری و بازی های تسهیلاتی از سوی بانک ها به دور باشد.

وی ادامه داد: در اواسط سال جاری و با ورود بازار سرمایه به کانال ۲ میلیونی خروج نقدینگی از بازار سرمایه آغاز شد و برخی از سهامداران که در اواسط اوج بورس وارد این بازار شدند ضرر و زیانی را متحمل شدند که بیشترین دلایل آن دعواهای سیاسی بدنه دولت، داستان بورس محکم، خصوصی سازی نفت و توئیت های مکرر مجلسی ها بود.

وی افزود: خیلی از بانک ها موجب خروج نقدینگی از بازار سرمایه شدند که می توان گفت که اقتصاد باید از رفتارهای غلط دور بماند.

دبیر اقتصادی بورس نیوز با اشاره به استعفای حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نقش آن بر روند بورس گفت: با انتشار خبر استعفای ریاست بورس شاید در مدت کوتاهی تکانه ای بر بورس وارد شود ولی این روند نمیتواند تداوم داشته باشد . باید با بورس مهربانتر برخورد شود.

وی ادامه داد: در گذشته مهمترین بار تامینی مالی را بانک ها بر عهده گرفته بودند ولی با خروج سرمایه از بانک به سوی بازار سرمایه برای دولتی ها که بانک را ارجح می دانستند، مورد پسند نبود و با ایجاد سودهای تسهیلاتی دوباره پای سرمایه ها را به بانک ها گشودند.

کریمی افزود: سرمایه های موجود در کشور فقط در بورس که موتور مولد اقتصاد محسوب می شود، قادر خواهد بود اقتصاد را واقعی کند و با بازی های سود و تسهیلات بانک ها در واقع یک خود تحریمی در کشور ایجاد خواهیم کرد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.