رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

با توجه به این مهم که توسعه بخش معدن از توسعه فناوری می‌گذرد بنابراین اگر در مسیر رشد دانش و بهره از فناوری روز گام برنداریم شاهد رکود بخش معدن خواهیم بود.

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری اقدامات موثری انجام داده است تا معدنکاری در ایران نسبت به کشورهای معدن خیز توسعه‌یافته تقویت شود. با توجه به اینکه فناوری در بخش معدن بسیار کمرنگ است و معدنکاران ایران اغلب سنتی کار می‌کنند درنتیجه صندوق بیمه به دنبال آن است که به استارت‌آپ‌ها توجه بیشتری کند تا مسیر معدن را به سمت مدرن شدن تغییر دهد. صندوق بیمه فرمولی برای رشد استارت‌آپ‌ها طراحی کرده تا بتواند معدنکاران و استارت‌آپ‌ها را با یکدیگر آشنا کند. بنابراین ما قصد داریم با همکاری شرکت‌های استارت‌آپی ریسک‌های موجود در بخش معدن را کاهش دهیم. در این روند معدنکار مشکلات خود در زمینه کاهش بهره‌وری را با صندوق بیمه مطرح کرده و در ادامه ما این مهم را با شرکت‌های دانش‌بنیان در میان می‌گذاریم. به این ترتیب صندوق بیمه از یک طرف از خلق ایده‌های جدید حمایت می‌کند و از طرف دیگر به تغییر جهت معدنکاری سنتی کمک می‌کند.
ما برای اینکه با معدنکاری در دنیا رقابت کنیم عملا باید از استارت‌آپ‌های داخلی حمایت کنیم و برای این مهم مجبور هستیم برای فناوری روز در بخش معدن به‌ویژه فناوری‌هایی که در حوزه آی‌تی وجود دارد و منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود، ارزش قائل شویم. بنابراین حمایت از استارت‌آپ‌ها نوعی حمایت از توسعه بخش معدن در شرایط حاضر است.

فرید دهقانی ـ مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.