رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: اولین شرکت پروژه محور بورس

تجلی توسعه معادن و فلزات

“تجلی” هیات مدیره جدید انتخاب کرد

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از تغییر ترکیب هیات مدیره خبر داد. بر اساس گزارشی از کدال، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ و