جستجو

برچسب: صنعت نفت

نفت

نفت صعودی شد

قیمت نفت روز دوشنبه یک روز پس از بازگشایی مرزهای چین به روی مسافران که