رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در هفت ماه گذشته تولید آهن اسفنجی در ایران در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از متال جانکشن، در هفت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران ۱۸ میلیون و ۱۲۰ هزار تن آهن اسنفجی تولید شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد ۱۰ درصدی داشته است.

بر همین اساس در یک ساله منتهی به ۱۹ مارس سال جاری میلادی ایران ۲۷ میلیون و ۹۰۷ هزار تن آهن اسفنجی تولید کرده بود که در مقایسه با یک ساله منتهی به ۱۹ مارس ۲۰۱۹ شش درصد رشد داشت.

در سال گذشته همچنین صادرات آهن اسنفجی از ایران ۷۷ درصد رشد داشت.

منبع : ایراسین

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.