رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: انتخاب سردبیر

معدن

پیچ تند شارژ مالی معادن

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به ‌ویژه صنایع معدنی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های محیط کسب‌‌وکار است. تسهیلات‌دهی با سود بالا، مشکلات درون سیستمی و ورشکستگی بانک‌ها، نبود بانکداری گسترده مخصوص بنگاه‌ها

نوشته‌های تازه