رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به تازگی گزارشی از میزان مصرف ظاهری فولاد میانی و محصولات فولادی در هفته ماهه سال ۹۸-۹۹ منتشر شده است که بر اساس آن شاهدیم بیشترین درصد مصرفی متعلق به میلگرد به میزان ۳۹درصد بوده است. همچنین در مدت یادشده مصرف ظاهری فولاد میانی نیز با رشد ۱۳درصدی در مصرف نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه گشته است


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، بر اساس اطلاعات منتشره از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، میزان مصرف ظاهری کل مقاطع طویل فولادی در مدت ۷ماهه اول سال ۹۹ با ۳۴درصد تغییر همراه گشته است. به این شکل که در مدت ۷ماهه اول امسال تیرآهن به مقدار ۶۶۰هزارتن مصرف ظاهری داشته که در مقایسه با مصرف ۵۲۶هزارتنی در مدت مشابه سال گذشته درصد تغییر ۲۵درصدی را ثبت کرده است.

همچنین در خصوص میلگرد نیز می‌توان گفت که با مصرف ظاهری ۴۴۵۹هزارتن در مدت ۷ماهه اول امسال تغییر ۳۹درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را رقم زده است.

در خصوص مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی نیز باید اشاره شود: طی مدت ۷ماهه ۹۹ میزان مصرف برابر با ۵۵۰۸هزارتن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

مقاطع تخت فولادی

مقاطع تخت فولادی در ایران شامل محصولاتی همچون ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار می‌شود. در این بخش نیز می بینیم که مصرف ظاهری ورق گرم در مدت ۷ماهه ۹۹ برابر با ۵۲۲۴هزارتن بوده است که در مقایسه با مصرف ۴۸۲۷هزارتنی در مدت مشابه سال گذشته با ۸درصد تغییر در میزان مصرف همراه گشته است؛ با نگاهی بر آمار می بینیم که میزان مصرف ظاهری ورق سرد کمی بیشتر نسبت به ورق گرم تغییر داشته است؛ چراکه در مدت ۷ماهه ۹۸ میزان مصرف آن ۱۵۰۱هزارتن بوده اما در سال جدید و مدت مشابه آن با تغییر ۱۳درصدی در میزان مصرف ظاهری این عدد به ۱۶۹۲هزارتن رسیده است.

مصرف ورق پوشش دار نیز طی مدت ۷ماهه نخست ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تفاوت بسیار اندکی داشته و تقریبا درصد تغییر مقدار مصرف صفر بوده است. ( لازم به ذکر است که در مدت ۷ماهه ۹۸ مقدار مصرف برابر با ۹۹۴هزارتن و امسال ۹۹۰هزارتن بوده است).

در مجموع می‌توان گفت مصرف ظاهری کل مقاطع تخت فولادی در مدت ۷ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲درصد تغییر کرده و کل محصولات فولادی نیز طی مدت یادشده تغییر ۲۰درصدی در مصرف ظاهری داشته اند.

محصولات میانی فولادی

اگر بخواهیم نگاهی بر مصرف ظاهری ۳ محصول مهم در صنعت فولاد یعنی بیلت و بلوم و اسلب داشته باشیم، می‌توان گفت که بیلت و بلوم با مصرف ظاهری ۷۷۸۲هزارتنی در ۷ماهه ۹۹ توانسته است نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد تغییر داشته و اسلب نیز طی مدت یادشده در سال جاری تغییر ۱۸درصدی را با مصرف ظاهری ۱۳۷۹۴هزارتنی به ثبت رسانده است.

بنابراین مجموع مصرف فولاد میانی طی مدت ۷ماهه ۹۹ به مقدار ۱۳۷۹۴هزارتن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تغییر ۱۳درصدی همراه شده است، زیرا در مدت مشابه سال قبل میزان مصرف ظاهری فولاد میانی ۱۲۱۶۳هزارتن بوده است.

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی به عنوان یکی از مواد اولیه مهم و مورد نیاز صنایع فولادی به شمار می آید. بر اساس اطلاعات منتشر شده میزان مصرف ظاهری آهن اسفنجی در مدت ۷ماهه ۹۹ برابر با ۱۷۹۲۱هزارتن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که عدد ۱۵۵۵۹هزارتن به ثبت رسیده، ۱۵درصد تغییر داشته است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.