رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه زمین شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با معدن مدیا :
🔹 باید برای پیاده کردن اصول HSE در معادن و نظارت مستمر بر آن تلاش کنیم
🔹 شاید برخی تفکرات سنتی بدلیل عدم آشنایی، موافق استفاده از این فناوریها نباشند، اما جلوی حرکت رود را نمیتوان گرفت