رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

میزان استخراج مجتمع سرب و روی انگوران در ماه خرداد، ۱۵ درصد افزایش یافت.


به گزارش معدن مدیا و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجتمع سرب و روی انگوران در سومین ماه سال ۹۹، حدود ۸۵ هزار و ۱۱۵ تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۷۳ هزار و ۹۱۰ تن بود.
همچنین، میزان ارسال ماده معدنی از مجتمع انگوران به شرکت های داخلی در ماه خرداد، ۸۲ هزار و ۵۰۰ تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۵۰ هزار و ۲۶۲ تن)، ۶۴ درصد رشد نشان می دهد.

مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، ۱۹۵ هزار و ۸۶۰ تن ماده معدنی استخراج کرد که نسبت به آمار استخراجی سال گذشته (۱۹۳ هزار و ۳۵۵ تن)، یک درصد رشد یافت.

علاوه براین، میزان ارسال ماده معدنی از مجتمع انگوران به شرکت های داخلی در ۳ ماهه نخست امسال با ۱۰۳ درصد افزایش به ۲۳۸ هزار و ۸۸۵ تن رسی. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۱۷ هزار و ۶۲۶ تن بود.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.