رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به گزارش معدن مدیا، با صدور این مجوزها بیش از 1800 شغل جدید در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ایجاد می شود.

این واحدهای صنعتی شامل موارد زیر است:

1 – واحد گندله سازی آهن با ظرفیت 5 میلیون تن در سال با سرمایه گذاری 24هزارو 395 میلیارد و اشتغال 850 نفر.
2 – واحد تولید کنسانتره آهن با ظرفیت تولید 4 میلیون تن در سال با سرمایه گذاری 22 هزارو 40 میلیارد ریال و ظرفیت و اشتغال 400 نفر .
3 – واحد تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 2 میلیون و 200 هزارتن درسال با سرمایه گذاری 25 هزارو 830 میلیارد ریال و اشتغال 300 نفر .
4 – واحد تولید آجر نسوز با ظرفیت 50 هزار تن در سال با سرمایه گذاری 12هزارو 885 میلیارد ریال و اشتغال 260 نفر .

یادآور می شود شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در برنامه توسعه 10 ساله خود احداث 11 طرح صنعتی و معدنی عظیم را دستورکار خود قرارداده است .

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.