جستجو

*  از نمایشگاه پارسال تا امسال، در فضای صنعت فولاد چه اتفاقاتی افتاده است؟
* دستاوردهای ملموس جشنواره ملی فولاد چه بوده است؟

? سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر جشنواره ملی فولاد، از دستاوردهای نمایشگاه از پارسال تا امسال می‌گوید.

 

 

* در صورتی که در پخش ویدیو مشکل دارید، از لینک زیر استفاده کنید:

سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر جشنواره ملی فولاد

 

مطالعه‌ی بیشتر: