رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

آگهی دعوت به مجمع سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات منتشر شد.


شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از سهامداران خود برای شرکت در مجمع عمومی عادی فوق العاده دعوت به عمل آورد.
دستور کار این مجمع، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه خواهد بود. پیشنهاد هیات مدیره شرکت برای افزایش سرمایه به شرح زیر است:
۱ – از محل سود انباشته ۴۴،۰۰۰ میلیارد ریال- ۳۶ درصد
۲- از محل مطالبات موجود سهامداران ۳۰،۸۰۸ میلیارد ریال- ۳۵ درصد
۳- از محل آورده نقدی سهامداران ۲۹،۶۱۹ میلیارد ریال- ۵۳ درصد
جمع مبلغ افزایش سرمایه: ۱۰۴،۴۲۸ میلیارد ریال و معادل ۱۲۴ درصد

این مجمع ساعت 15 روز یکشنبه اول خردادماه 1401 در آدرس تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از مسجد بلال، نرسيده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگي و ورزشي کار و امور اجتماعي، سالن تلاش برگزار می شود.