رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت‌های بیلت و اسلب فولادی صادراتی ایران در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۹ ژوئن کاهش یافت و کارخانه‌ها به تقاضای مشتریان برای تخفیف، در میان جو نزولی بازارهای جهانی، تن دادند.

کارخانه ها با تخفیف موافقت می کنند

پس از اینکه کارخانه های ایران به تقاضای مشتریان برای تخفیف تن دادند، چندین محموله بزرگ فولاد نیمه تمام توسط تولیدکنندگان ایرانی فروخته شد.

فولاد خوزستان، صادرکننده عمده فولاد نیمه تمام کشور، اواخر هفته گذشته ۴۰ هزار تن اسلب را به قیمت ۵۲۵ دلار در هر تن فوب بنادر جنوبی ایران فروخت، در حالی که تناژ مشابه بیلت فولادی توسط همین کارخانه با قیمت ۵۲۵ دلار در هر تن فوب فروخته شد. هر دو محموله به مقصد بازار آسیا بودند.

اوایل این هفته، یکی دیگر از تولیدکنندگان ایرانی، ۳۰۰۰۰ تن بیلت را به قیمت ۵۱۷ دلار در هر تن فوب بنادر جنوبی ایران – که مقصد آن نیز آسیا بود، فروخت.

یک منبع خبری گفت که معاملات بیشتری با سایر تولیدکنندگان بیلت ایرانی به قیمت ۵۰۰ دلار به ازای هر تن فوب یا قیمت‌های پایین‌تر وجود داشت، اما این معاملات تا زمان انتشار این خبر به طور گسترده تأیید نشد.

ارزیابی فست ‌مارکت‌ برای قیمت شمش فولادی صادراتی فوب بنادر ایران در روز چهارشنبه ۲۹ ژوئن ۵۱۷ تا ۵۲۵ دلار در هر تن بود که ۸ تا ۱۵ دلار نسبت به هفته گذشته، کاهش داشت.

ارزیابی فست مارکت برای قیمت اسلب فولادی صادراتی فوب بنادر ایران با ۱۸ دلار کاهش در این هفته به ۵۲۵ دلار در هر تن رسید.

منبع : آرتان پرس / متال بولتن