جزئیات معاملات ارز و سکه در بازار آزاد در هفته جاری مورد بررسی قرار گرفت. در مهمترین اتفاق هفته، نرخ دلار در اوایل هفته به صورت کاهشی ولی در ادامه افزایشی شد و به کانال ۴۶ هزار تومانی بازگشت. درهمین حال سکه نیزبا افزایش قیمت ۲۹ میلیونی شد.

ریز معاملات روز شنبه ۲۰ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز شنبه، دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۵ هزار و ۳۵۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۴۸ هزار و ۳۳۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
سکه امامی با کاهش یک‌میلیون و ۳۸۴ هزار تومانی، بر روی رقم ۲۴ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۸۶۷ دلار معامله شد.

ریز معاملات روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز یکشنبه دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد.
سکه امامی با افزایش یک‌میلیون و ۶۹۱ هزار تومانی، بر روی رقم ۲۵ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۸۶۷ دلار معامله شد.

ریز معاملات روز دوشنبه ۲۲ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز دوشنبه، حول و حوش ۴۵ هزار و ۱۰۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۴۸ هزار و ۱۱۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
سکه امامی با افزایش یک‌میلیون و یک هزار تومانی، بر روی رقم ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۸۲ هزار تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۱۷۳ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۸۹۰ دلار معامله شد.

ریز معاملات روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز سه‌شنبه، حول و حوش ۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۵۰ هزار و ۸۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
سکه امامی با کاهش یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی، بر روی رقم ۲۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۹۰۴ دلار معامله شد.

ریز معاملات روز چهار‌شنبه ۲۴ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز چهار‌شنبه، حول و حوش ۴۶ هزار و ۶۵۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۴۹ هزار و ۷۴۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
سکه امامی با کاهش یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی، بر روی رقم ۲۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومانی ، به قیمت دو ‌میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۹۰۴ دلار معامله شد.

ریز معاملات روزپنجشنبه ۲۵ اسفند ماه

دلار در بازار آزاد روز پنجشنبه، دلار در بازار آزاد، حول و حوش ۴۶ هزار و ۵۵۰ تومان مبادله می‌شد. یورو نیز با حدود قیمت ۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان عرضه می‌شد. همچنین قیمت دلار صرافی ملی، ۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شد
سکه امامی بدون تغییر بر روی رقم ۲۹ میلیون تومان ایستاد. در همین حال، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴ هزار تومانی، با قیمت دو ‌میلیون و ۳۲۰ هزار تومان فروخته شد. همچنین هر اونس طلا در بازار جهانی، یک‌هزار و ۹۱۹ دلار معامله شد.

منبع: فولادبان