در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۲۳ میلادی ( امروز ۲۸ فروردین ماه)، قیمت بیلت منطقه CIS کاهش قیمت را ثبت کردند.
در همین حال، هر تن اسلب صادراتی ایران فوب خلیج فارس بدون تغییر، با قیمت ۵۳۵ دلار و هر تن بیلت صادراتی ایران تغییری نداشت و با نرخ میانگین ۵۵۱ دلار و ۵۰ سنت مبادله شد.
بیلت صادراتی منطقه CIS با کاهش ۵ دلاری، با نرخ ۵۶۰ دلار به ازای هر تن مبادله شد در حالی که اسلب صادراتی این منطقه بدون تغییر، به قیمت ۶۲۰ دلار در هر تن به فروش رسید.

منبع: فولادبان