مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن گهرزمین طی حکمی، هادی فریدونی را به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط‌ عمومی شرکت سنگ‌آهن گهرزمین منصوب کرد.
محمد محیاپور، صبح امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، هادی فریدونی را به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی این شرکت انتخاب کرد.
پیش از این، محمدعلی سعادتی‌ پاریزی، مدیر‌ روابط‌‌ عمومی گهرزمین بود که طی حکمی، از این پس به عنوان مدیر رفاهی این شرکت معرفی شد.
گفتنی است هادی فریدونی، مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر را در سابقه کاری خود دارد.

منبع: روابط عمومی شرکت سنگ‌آهن گهرزمین