کارکنان تولید در فولاد مبارکه، موفق به ثبت رکورد کاهش مصارف نسوز تا ٥.٨ کیلوگرم بر تن فولاد مذاب شدند و رکورد قبلی آبان‌ماه ١٤٠١ که به‌میزان ٦.١٤ کیلوگرم بر تن مذاب محقق شده بود را شکستند.
گروه فولاد مبارکه موفق شد هفتمین رکورد تولید را در دومین ماه از سال ۱۴۰۲ به ثبت برساند.
در دومین ماه سال «مهار تورم و رشد تولید»، غیورمردان شرکت فولاد مبارکه، موفق به ثبت رکورد کاهش مصارف نسوز تا ٥.٨ کیلوگرم بر تن فولاد مذاب شدند.
شایان ذکر است؛ رکورد قبلی آبان‌ماه ١٤٠١ که به‌میزان ٦.١٤ کیلوگرم بر تن مذاب محقق شده بود را شکستند.

منبع: ایراسین