رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

عملکرد سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در سال جهش تولید از سوی دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه این سازمان ارائه شد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ، بر مبنای عملکرد شاخص‌های اختصاصی ارزشیابی عملکرد؛ در بخش شناسایی و پی‌جویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی پتانسیل‌های معدنی کشور، میزان ۱۱۵ هزار کیلومتر مربع، به عنوان هدف کمی در نظر گرفته شد که بر همین اساس مقدار ۱۲۳ هزار کیلومتر مربع به‌ثمر رسیده که عملکرد نهایی سازمان از برنامه ابتدای سال پیشی گرفته است.

در زمینه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و تهیه نقشه، ۵۰ ورقه نقشه و گزارش در دستور کار قرار گرفت که طی این مدت ۵۵ ورقه نقشه و گزارش در حوزه دریا و خشکی با مقیاس‌های مختلف تولید و منتشر شده که در این شاخص نیز رشد چشمگیر نسبت به سالیان قبل مشاهده می‌شود.

در بخش تهیه نقشه‌های مهندسی و مخاطرات زمین‌شناختی شامل مخاطرات زمین لرزه، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم نیز ۳۰ برگ نقشه و گزارش به عنوان هدف در نظر گرفته شده که با همت متخصصان و کارشناسان حوزه مربوطه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور موفق به دستیابی به ۴۰ برگ نقشه و گزارش شد.

همچنین در زمینه اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی (برداشت، پردازش، تعبیر و تفسیر، مدلسازی و معرفی مناطق امیدبخش) باوجود محدودیت جدی در منابع مالی و عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز، عملکرد ۳۵ هزار کیلومتر خطی با توجه به انجام پردازش، تعبیر، تفسیر و مدلسازی در راستای دستیابی به اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق به وسیله این روش محقق شد.

در عنوان شاخص نمونه‌های آنالیز شده در آزمایشگاه‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور تعداد ۲۸ هزار آنالیز نمونه معدنی به عنوان هدف در دستور کار قرار داشت که این مقدار تا پایان سال ۹۹ کاملا محقق شده است.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور ثبت یک محدوده ژئوپارک را نیز در بخش پتانسیل‌یابی و ارزیابی ژئوپارک‌های ایران در نظر داشت که خوشبختانه موفق به تحقق و معرفی یک محدوده در سال جاری شده است.

گزارشات تحلیلی مجموعه داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور نیز یکی دیگر از موارد عملکرد این سازمان است که با توجه به هدفگذاری انجام شده، تعداد پنج پیمایش استانی که نتایج و مدلسازی‌های آن بی‌شک در جهت سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بخش معدن قابل کاربرد بوده، محقق شده است

دستیابی به نتایج مذکور با همت متخصصان و کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور در جایی رخ داده است که محدودیت‌های جدی ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا و کاهش اعتبارات در طرح‌های عمرانی این سازمان نسبت به سالیان قبل کامل محسوس بوده اما با این وجود اولویت برنامه‌ریزی سازمان تکمیل پروژه‌ها و مطالعات قبلی و به ثمر رساندن آن در پایان سال جاری بوده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.