رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: ایمیدرو

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو مطرح کرد:
استراتژی جدید ایمیدرو؛ تولید کیفی با تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو درخصوص اینکه ایمیدرو چه سرمایه گذاری‌های جدیدی در زنجیره ی ارزش خواهد داشت، اعلام کرد: بر اساس سیاست ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت،