رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: تهیه و تولید مواد معدنی ایران

معدن جانجا

معدن جانجا؛ محرکی برای شکوفایی سیستان

معدن مس جانجا با توجه به سطح اکتشافات انجام ‌‌‌شده، یکی از بزرگ‌ترین معادن جنوب شرق کشور است که با ادامه فعالیت‌های اکتشافی ذخایر این معدن در حال افزایش است.