رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: فولاد متیل

فولاد ،کارگران، نقش آفرینان اصلی تولید دانش بنیان هستند

مدیرعامل فولاد متیل به مناسبت روز کارگر مطرح کرد؛
کارگران، نقش آفرینان اصلی تولید دانش بنیان هستند

به گزارش معدن مدیا ، به بهانه ۱۱ اردیبهشت، روز کارگر مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل، ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه کارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید دانش بنیان،