رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دسته‌بندی: کسب و کار نوآورانه و استارت آپ

مهدی زاده

علوم و فناوری‌های زمین به اقتصاد دانش‌بنیان رونق می‌بخشد/ آغاز حرکت مرکز نوآوری زمین شناسی و اکتشافات معدنی

با حضور مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبردی و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، آیین راه‌اندازی مرکز نوآوری و فناوری در این

آخرین اخبار