رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت ورق گرم در بازار چین در اوج دو سال اخیر است در حالی که فعالیت بازار چندان نبوده است. یک هفته گذشته قیمت ورق گرم در چین تا ۱۴ دلار بالا رفته آخرین قیمت ۶۲۹ تا ۶۳۲ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است. قیمت ورق گرم در چین ۹ نوامبر به اوج ۲۵ ماه گذشته رسیده بود ولی بعد نزولی شد. از طرفی از ۱۲ نوامبر چندین رشد قیمت را تجربه کرده و انتظار می رود در سطوح بالا باقی بماند.


به گزارش معدن مدیا ، در بازار صادرات نیز آخرین قیمت پیشنهادی ورق گرم چین حدود ۴ دلار رشد داشته ۵۶۴ دلار هر تن فوب ثبت شده است.

منبع: fastmarkets
ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.