رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

افت قیمت سنگ آهن به دنبال احتمال کاهش تولید فولاد، قیمت ورق گرم را در بازار داخلی چین پایین آورده است. قیمت ورق گرم در بازار داخلی تا 15 دلار ارزان تر شده به 744 تا 761 دلار هر تن درب کارخانه رسیده است. در شهر تانگشان در شمال چین به صنایع دستور داده شده به علت شدت گرفتن آلودگی هوا 3 شنبه تا 5 شنبه تولید را کاهش دهند تا شرایط کنترل شود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، همچنین آخرین قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین کمتر از 7 دلار افت داشته 708 دلار هر تن فوب ثبت شده است.

منبع: MB

ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.