رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

با نگاهی بر میزان تولید زنجیره تولید فولاد در کشور می بینیم که تولید کنسانتره در پایان آبان ماه از مرز ۳۳ میلیون تن گذشت و تولید شمش فولاد نیز فراتر از ۱۵میلیون تن رسید.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، بر اساس اطلاعات منتشر شده مجموع کل کنسانتره تولید شده توسط شرکت‌های معدنی برابر با ۴میلیون و ۳۴۳هزارو۹۵۲ تن بوده و بالاترین رقم تولید توسط شرکت معدنی و صنعتی گلگهر (یک میلیون و ۵۰۵هزارو۱۱۲تن ) انجام شده است. همچنین میزان تولید کنسانتره در مدت ۸ماهه امسال به ۳۳ میلیون و ۱۶۸هزارو۷۵۷تن رسیده است که باز هم می بینیم دو شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و چادرملو هرکدام به ترتیب با تولید ۱۱میلیون و ۷۱هزارو۶۷تن و ۴میلیون و ۲۵۸هزارو ۴۷۳تن کنسانتره در صدر تولیدکنندگان این محصول قرار گرفته اند.

گندله نیز به عنوان یکی از مواد اولیه مهم در تولید فولاد به شمار می آید؛ در بخش تولید این محصول نیز شاهدیم که مجموع کل گندله تولید شده در آبان ماه امسال توسط شرکت‌های معدنی و فولادساز برابر با ۳میلیون و ۸۹۰هزارو۵۵۱تن بوده و بازهم شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با تولید یک میلیون و ۷۰هزارو۷۷تن در رتبه اول تولید و بعد از آن فولاد مبارکه اصفهان با تولید ۵۱۹هزارو۲۱۰تن در رتبه بعدی تولید قرار گرفته اند. میزان گندله تولید شده در مدت ۸ماهه ۹۹ در کشور برابر با ۳۰میلیون و ۷۰۹هزارو۸۵۶تن بوده است که از این میزان تولید بالاترین سهم از آن شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ( ۸میلیون و ۴۵۲هزارو۱۹۲تن) و بعد از آن فولاد مبارکه با تولید ۴میلیون و ۹۵۲هزارو۸۷۶تن قرار گرفته است.

آهن اسفنجی در حلقه بعدی زنجیره فولاد قرار گرفته است؛ در زمینه تولید این محصول نیز شاهدیم که کل آهن اسفنجی تولید شده در کشور طی آبان ماه برابر با ۲میلیون و ۶۰۵هزارو۷۴۷تن بوده و فولادمبارکه با تولید ۶۶۲هزارو۵۳۰تن آهن اسفنجی در رتبه نخست تولید این محصول قرار گرفته است. در مدت ۸ماهه امسال نیز میزان تولید آهن اسفنجی ۲۰میلیون و ۷۲۵هزارو۹۳۸تن بوده که از این میزان تولید فولادمبارکه اصفهان با سهم تولید ۵میلیون و ۲۱۵هزارو۶۷تن آهن اسفنجی بالاترین تولید را در میان شرکتهای فولاد ساز داشته است.

تولید شمش فولاد به عنوان یکی از نیازهای اساسی برای صنایع پایین دستی در آبان ماه امسال به مقدار یک میلیون و ۹۷۳هزارو۸۶ تن تولید شده است که سهم فولادمبارکه در زمینه تولید شمش ۸۷۳هزارو۷۱۵تن بوده است. ( لازم به ذکر است که کل تولید شامل شمش فولاد و شمش آلیاژی است) همچنین می بینیم که در مدت ۸ماهه امسال تولید شمش فولاد به ۱۵میلیون و ۱۳۷هزارو۶۲۳تن رسیده است که بازهم بالاترین سهم تولید از آن فولاد مبارکه اصفهان با تولید ۶میلیون و ۶۸۹هزارو۸۰۰تن شده و بعد از آن فولاد خوزستان با تولید ۲میلیون و ۵۹۰هزارو۴۲۶تن در رتبه دوم تولید قرار گرفته است.

در پایان حلقه تولید فولاد نیز مشاهده می کنیم که در زمینه تولید محصولات فولادی در آبان ماه امسال رقم تولید به یک میلیون و ۲۳۵هزارو۱۸۶تن رسیده که بیشترین محصول تولید شده توسط فولادمبارکه به مقدار ۶۸۶هزارو ۲۰۳تن بوده است. در پایان ۸ماهه ۹۹ نیز مقدار تولید شده از محصولات فولادی برابر با ۹میلیون و ۶۷۴هزارو۴۹۷تن بوده و بالاترین رقم تولید از آن فولاد مبارکه با تولید ۵میلیون و ۵۰۵هزارو۵۸۳تن و بعد از آن ذوب آهن اصفهان با تولید یک میلیون ۵۱۷هزارو ۵۹۶تن قرار گرفته است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.