رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

بازار بیلت سی آی اس در رکود است و فعالیت چندانی ندارد. همه در انتظارند تا روند بازار روشن تر شود. قیمت ها نیز به تدریج رو به کاهش است. برخی عرضه کنندگان سی آی اس بیلت را ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار هر تن فوب دریای سیاه حمل ماه مارس پیشنهاد داده اند در حالی که اواسط هفته قبل تا ۵۸۵ دلار بود. در هر حال عرضه کننده ها عجله ای در فروش ندارند و حاضر به دادن تخفیف های بزرگ نیستند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در آسیا بیلت سی آی اس حداقل ۵ دلار افت داشته ۵۸۵ دلار هر تن سی اف آر معادل ۵۷۰ دلار هر تن فوب است.

منبع: Metal expert

ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.