روز: 19 بهمن 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بومی‌سازی کُک سوزنی

صنعت فولاد، صنعتی مادر در بین صنایع به حساب می‌آید که کُک سوزنی محصولی پایه در این صنعت است.

معدن

افزایش تولید در «ایمپاسکو » با سیاست برون سپاری/ ایمپاسکو تا۱۴۰۴ مرجع اکتشاف و نوآور در توسعه مواد معدنی می‌شود

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) عهده دار بخشی از فعالیت های آن سازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز، استخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ می باشد. بر این اساس نظارت و مدیریت تعدادی از مجتمع‌ها و طرح های معدنی تحت مالکیت ایمیدرو نیز به این شرکت تفویض شده است. این شرکت در سال ۱۳۹۲ و هم راستا با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف توسعه اکتشاف و استخراج مواد معدنی در کشور برنامه استراتژی خود را تدوین نمود. پس از تدوین استراتژی اهداف شرکت مشخص و اقدامات زیر انجام گردید.