جستجو

روز: 4 فروردین 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

خداداد غریب پور

تمرکز بر افزایش سرمایه صنایع معدنی برای جهش تولید

غریب پور معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام «جهش تولید» گفت: سال ۹۸ به عنوان رونق تولید نامگذاری شده بود که در بخش معدن و صنایع معدنی قابل مشاهده بود.