رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

سازمان زمین‌شناسی با امضای تفاهم‌نامه‌ ۳ جانبه در توسعه مطالعات علوم زمین، اکتشافات و فرآوری مواد معدنی در استان اصفهان مشارکت خواهد داشت.


به گزارش معدن مدیا و به نقل از ایسنا، تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی ۳ جانبه به امضای دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان و دکتر ایرج موفق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان رسید.

تعریف پروژه‌های گوناگون در حوزه علوم‌زمین، اکتشاف و فرآوری مواد معدنی جهت ارائه به سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران بخش معدن، معرفی پتانسیل‌های اکتشافی معدنی سراسر کشور برای بررسی و معرفی به سرمایه‌گذاران از جمله توافقات این تفاهم‌نامه‌ها است.

انجام عملیات اکتشاف تکمیلی بر روی محدوده‌های معدنی تا قبل از صدور پروانه بهره‌برداری با نگاه ویژه به فعالان معدنی معرفی شده از سوی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، استفاده از خدمات گوناگون سازمان در حوزه فعالیت‌های فنی، آزمایشگاهی، تجهیزات و دانش‌محور، همکاری در خصوص تبادل اطلاعات و انتشارات میان طرفین در چارچوب قوانین و مقررات سازمان نیز بخش دیگری از توافقات میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان عنوان شده است.

بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی، در این تفاهم‌نامه‌ها طرفین نسبت به کمک به مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی و تلاش در جهت مولدسازی و فعالسازی معادن غیرفعال و محدوده‌های اکتشافی در استان اصفهان از طریق امکان‌سنجی تکمیل و توسعه چرخه اکتشاف به اقتضای هر معدن، ارائه مشاوره از سوی سازمان جهت حضور در فعالیت‌های معدنی کشورهای همسایه (تسهیل در انجام همکاری‌های بین‌المللی یا اتاق بازرگانی)، برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی تخصصی مورد تقاضای طرفین با حضور جامعه هدف در چارچوب امکانات و مقررات سازمان متعهد شدند.
توسعه مطالعات علوم‌زمین و فرآوری مواد معدنی اصفهان با امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه
سازمان زمین‌شناسی با امضای تفاهم‌نامه‌ ۳ جانبه در توسعه مطالعات علوم زمین، اکتشافات و فرآوری مواد معدنی در استان اصفهان مشارکت خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی ۳ جانبه به امضای دکتر علیرضا شهیدی معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان و دکتر ایرج موفق رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان رسید.

تعریف پروژه‌های گوناگون در حوزه علوم‌زمین، اکتشاف و فرآوری مواد معدنی جهت ارائه به سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران بخش معدن، معرفی پتانسیل‌های اکتشافی معدنی سراسر کشور برای بررسی و معرفی به سرمایه‌گذاران از جمله توافقات این تفاهم‌نامه‌ها است.

انجام عملیات اکتشاف تکمیلی بر روی محدوده‌های معدنی تا قبل از صدور پروانه بهره‌برداری با نگاه ویژه به فعالان معدنی معرفی شده از سوی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، استفاده از خدمات گوناگون سازمان در حوزه فعالیت‌های فنی، آزمایشگاهی، تجهیزات و دانش‌محور، همکاری در خصوص تبادل اطلاعات و انتشارات میان طرفین در چارچوب قوانین و مقررات سازمان نیز بخش دیگری از توافقات میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان عنوان شده است.

بر اساس اعلام سازمان زمین‌شناسی، در این تفاهم‌نامه‌ها طرفین نسبت به کمک به مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافی و تلاش در جهت مولدسازی و فعالسازی معادن غیرفعال و محدوده‌های اکتشافی در استان اصفهان از طریق امکان‌سنجی تکمیل و توسعه چرخه اکتشاف به اقتضای هر معدن، ارائه مشاوره از سوی سازمان جهت حضور در فعالیت‌های معدنی کشورهای همسایه (تسهیل در انجام همکاری‌های بین‌المللی یا اتاق بازرگانی)، برگزاری همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی تخصصی مورد تقاضای طرفین با حضور جامعه هدف در چارچوب امکانات و مقررات سازمان متعهد شدند

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.