رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت ورق در بازار صادرات و بازار داخلی ترکیه نزولی شده است. در بازار صادرات قیمت ورق گرم تا ۷ دلار افت داشته ۶۴۸ دلار هر تن فوب شده است. علت افت قیمت این است که عرضه کننده های چینی اغلب موجودی زیادی دارند و سعی دارند قبل از تعطیلات فوریه از موجودی خود کم کنند در نتیجه قیمت ها را پایین آورده اند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در بازار داخلی ترکیه نیز ورق گرم از ۸۱۵ دلار به ۸۰۵ تا ۸۱۰ دلار هر تن درب کارخانه رسیده است.

منبع: MB
ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.