رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تقاضای بالای چینی ها باعث شده فعالیت بازار صادرات بیلت ایران بیشتر شود و انتظار می رود تا روزهای آتی که فعالیت بازار پس از تعطیلات سال نو بیشتر می شود قراردادهای بیشتری نهایی شود. بیلت ایران 570 دلار هر تن فوب به خریداران خارجی عرضه شده در حالی که یک هفته قبل 550 تا 560 دلار بود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، رشد تمایل به خرید چینی ها به دلیل افزایش قیمت های داخلی آن در طی یک هفته موجب افزایش انگیزه صادرکننده های ایران شده است. اخیرا 30 هزار تن بیلت حمل ماه می به چین در 570 دلار هر تن فوب نهایی شده است.

البته برخی از عرضه کننده ها نیز منتظر نشسته اند تا روزهای آتی بازار شرایط بهتری پیدا کند.

منبع: metal expert

ترجمه: مونا تابان

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.