رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

موسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۷.۷ درصد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته که بدترین آمار ثبت شده از سال ۱۹۹۵ بوده است.


به گزارش معدن مدیا و  به نقل از شینهوا، موسسه ملی آمار ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۲٫۸ درصد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته است.

این در حالی است که اقتصاد ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است، طی این مدت تحت تأثیر بحران ویروس کرونا بوده است.

بر اساس این گزارش، این رقم کاهش تولید ناخالص داخلی اندکی بیشتر از ۱۲٫۴ درصدی است که توسط اداره آمار این کشور در پایان ماه ژوئیه تخمین زده شده بود.

در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، تولید ناخالص این کشور در سه ماهه دوم ۱۷٫۷ درصد کاهش یافته است.

به گفته موسسه ملی آمار ایتالیا هر دو رقم بدترین آمار ثبت شده از سال ۱۹۹۵ بوده است.

این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: برآورد کامل حساب های درآمد سه ماهه، کاهش استثنایی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم را که به دلیل تأثیرات اقتصادی بحران کووید-۱۹ صورت گرفت، تایید می کند.

به گفته این موسسه، تقاضای داخلی عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی بود. کاهش مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها و همچنین تغییرات سهام در تقاضای داخلی تاثیر منفی شدیدی داشته اند.

تقاضای خارجی نیز به دلیل کاهش قابل توجه صادرات نسبت به واردات در تولید ناخالص ملی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ تأثیر منفی گذاشت.

منبع : تسنیم

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.