رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در راستای سیاست‌های همکاری‌های چندجانبه میان صنعت، معدن و دانشگاه و با توجه به شروع فرآیند تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در شمال منطقه ترود با مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم در استان سمنان، سازمان زمین‌شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود و شرکت زغالسنگ البرز شرقی در نشستی علمی، بازدید میدانی و انجام کارگاه آموزشی مشترک، توسط اکیپ کارشناسان تهیه نقشه این سازمان انجام شد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، این نشست و بازدیدهای میدانی با همراهی مهندس رضا سلامتی مدیرکل دفتر زمین‌شناسی منطقه¬ای، دکتر صادقیان استاد گروه زمین‌شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود و مهندس رضائی منتخب کارشناسان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی برگزار شد و چگونگی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی آبکاره و چاه‌فراخ در منطقه ترود، مورد بررسی و به بحث و تبادل نظر تخصصی قرار گرفت.

این بازدید مشترک میدانی با هدف آموزش فن تهیه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم از طرف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و استفاده متقابل از توان علمی آکادمیک دانشگاه و تجارب بخش معدن و صنعت انجام گرفته و ادامه این همکاری‌ها با دانشگاه‌های مرتبط و بخش معدن در سراسر ایران، در برنامه پنج سال آینده این مدیریت در دستور کار قرار گرفته است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.