رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

«برادر بزرگوار جناب آقای جعفری

سلام علیکم
در شرایطی که نگاههای امیدوار بسیاری برای بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم معطوف عرصه تولید، به ویژه حوزه معدن و صنایع معدنی است؛ انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی به معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ریاست هیأت عامل ایمیدرو مایه خرسندی فعالان این صنعت گردید.
یقیناً دانش، تخصص و تجربه طولانی و ارزشمندتان در جایگاههای مختلف این صنعت و درک واقعی مشکلات و موانع تولید، راهگشای موثری در سیاستگذاری بهینه و هماهنگی و همراهی بیشتر بخش دولتی و خصوصی در مسیر پیشرفت معدن و صنایع معدنی خواهد بود.
از درگاه خداوند منان توفیق روزافزون آن برادر بزرگوار را در خدمت خالصانه به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئلت دارم.

یونس الستی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات»

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.