رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: فولاد مبارکه از جمله مراکز اقتصادی شاخص کشور است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه،رســول کوهستانی، مــدیرکل گمــرکات استان اصفـــهان، به‌اتـــفاق هیئـــت هــمراه، با حضور در فولاد مبارکه و جلسۀ مشترک با حمیدرضا عظیمیان، با اشاره به حجم زیاد تبادل کالا و تجهیزات فولاد مبارکه از طریق گمرک خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های باسابقه و ازجمله مراکز اقتصادی شاخص کشور به شمار می‌آید که با برخورداری از مزیت‌های گمرکی، از گمرک اختصاصی بهره‌مند است و در ساختار گمرک کشور چارت سازمانی مصوب برای آن وجود دارد.

در این جلسه که با حضور معاونان خرید، اقتصادی و مالی و تکنولوژی فولاد مبارکه برگزار شد، موضوعات تسریع صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، تجهیز انبارهای فولاد مبارکه در گمرک اصفهان و اتخاذ تدابیری جهت استفادۀ بهینه از فضای انبارهای موجود و ایجاد انبار جدید مطرح و در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به حجم زیاد تبادل کالا و تجهیزات فولاد مبارکه از طریق گمرک خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های باسابقه و ازجمله مراکز اقتصادی شاخص کشور به شمار می‌آید که با برخورداری از مزیت‌های گمرکی، از گمرک اختصاصی بهره‌مند است و در ساختار گمرک کشور چارت سازمانی مصوب برای آن وجود دارد.نکتۀ حائز اهمیت آن است که این امکان به‌جز در این شرکت و ذوب‌آهن اصفهان، در هیچ‌ نقطۀ دیگر کشور وجود ندارد.

وی در ادامه، اختصاص گمرک اختصاصی را به‌دلیل حجم زیاد واردات و صادرات و اقدامی با هدف کاهش هزینه‌های این دو شرکت برشمرد.

در این جلسه، مهنــدس عظیــمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه نیز ضمن قدردانی از همکاری‌های مدیریت کل گمرکات استان اصفهان با فولاد مبارکه گفت: بدون شک فولاد مبارکه بخش قابل‌توجهی از دستاوردهای خود را مرهون همکاری‌های ادارات استان و کشور می‌داند و همواره قدردان این زحمات است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.