رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

توکیو استیل ژاپن در ماه نوامبر ۹ مرتبه قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را بالا برد. آخرین قیمت تا ۱۰ دلار رشد داشته ۲۷۸ دلار هر تن شد.


به گزارش معدن مدیا ، در مجموع در نوامبر این کارخانه قیمت خرید قراضه را تا ۴۸ دلار بالا برد. تقاضای قراضه در ژاپن بالاست و فروشنده ها در معامله عجله ای ندارند و منتظر رشد قیمت بیشترند.

منبع: Platts
ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.