رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، از بین ۱۱ محصول منتخب معدنی، هفت محصول رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است که طی آن شمش آلومینیوم خالص با رشد ۵۲.۵ درصدی، بیشترین میزان افزایش تولید را به خود اختصاص داده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا، بر این اساس از ۱۱ محصول منتخب معدنی مورد بررسی قرار گرفته در این گزارش، طی هشت ماه نخست سال جاری، تولید شمش آلومینیوم خالص با بیشترین میزان رشد و پس از آن به ترتیب، سیمان، محصولات فولادی، فولاد خام، کاتد مس، آلومینا و چینی بهداشتی میزان تولیدشان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌ است. این در حالی است که ظروف چینی، شیشه‌جام، کنسانتره زغالسنگ و ظروف شیشه‌ای کاهش تولید را طی این مدت نسبت به هشت ماهه نخست سال گذشته تجربه کرده‌اند.

طبق آمار، شمش آلومینیوم خالص در مدت مذکور بیشترین درصد رشد را به خود اختصاص داده است. در هشت ماهه امسال این محصول معدنی به میزان ۲۷۱ هزار و ۳۰۰ تن تولید شده است که نسبت به ۱۷۷ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۵۲.۵ درصدی داشته است.

پس از آن سیمان با ۱۵.۸ درصد افزایش تولید نسبت به هشت ماه ابتدایی سال گذشته که ۴۱ میلیون و ۸۳۱ هزار تن تولید شده بود، در هشت ماهه امسال میزان تولید ۴۸ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۸۰۰ تن را به ثبت رسانده است.

محصولات فولادی، فولاد خام و کاتد مس نیز هریک به ترتیب ۹.۴ درصد، ۸.۴ درصد و ۷.۱ درصد رشد تولید را در مجموع هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.

در مدت مذکور سال جاری ۱۷ میلیون و ۱۹۵ هزار محصولات فولادی، ۱۹ میلیون و ۱۶۶ هزار و ۹۰۰ تن فولاد خام و ۱۸۸ هزار و ۹۰۰ تن کاتد مس تولید شده است؛ این در حالی است که در مجموع هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸، به ترتیب محصولات فولادی به میزان ۱۵ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۲۰۰ تن، فولاد خام ۱۷ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۰۰ تن و کاتد مس ۱۷۶ هزار و ۳۰۰ تن تولید شده بود.

همچنین آلومینا با ۲.۳ در صد رشد و چینی بهداشتی با ۲.۲ درشد رشد تولید در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شده‌اند. از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، ۱۵۶ هزار و ۹۰۰ تن آلومینا و ۷۷ هزار تن چینی بهداشتی تولید شده است؛ در مدت مشابه سال گذشته میزان تولید به ترتیب ۱۵۳ هزار و ۴۰۰ تن برای آلومینا و ۷۵ هزار و ۳۰۰ تن برای چینی بهداشتی ثبت شده است.

در مقابل اما در مدت مورد بررسی این گزارش برای سال جاری، ظروف چینی ۱۱.۶ درصد، شیشه‌جام ۳.۹ درصد، کنسانتره زغالسنگ ۲.۳ درصد و ظروف شیشه‌ای ۱.۳ کاهش تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند.

در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید ظروف چینی بیشترین آمار کاهش تولید را به خود اختصاص داده است. در هشت ماهه سال جاری ۳۹ هزار و ۶۰۰ تن ظروف چینی تولید شده است که نسبت به ۳۵ هزار و ۱۰۰ تن تولید شده در هشت ماه نخست سال گذشته، ۱۱.۶ درصد کاهش تولید داشته است.

پس از آن شیشه‌جام نیز در این مدت سال جاری ۷۳۹ هزار و ۲۰۰ تن تولید شده است که نسبت به ۷۶۸ هزار و ۸۰۰ تن تولید شده در هشت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ با افت تولید ۳.۹ درصدی روبرو شده است.

همچنین کنسانتره زغالسنگ با افت ۲.۳ درصدی از یک میلیون و ۹۵ هزار و ۱۰۰ تن تولید شده در هشت ماهه ابتدایی سال گذشته به یک میلیون و ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن در مدت مشابه امسال رسیده است.

ظروف شیشه‌ای نیز با افت ۱.۳ درصدی از ۴۷۹ هزار و ۹۰۰ تن تولید شده در مجموع هشت ماهه نخست سال گذشته به ۴۷۳ هزار و ۶۰۰ تن در مدت مذکور سال جاری رسیده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.