رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 99، به عنوان حوزه برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته و معرفی شد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از شاتا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور در ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 99 از سوی ستاد جشنواره شهید رجایی به عنوان حوزه برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته و معرفی شد.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری، هرساله توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب شاخص‌های عمومی و اختصاصی انجام می‌شود و نتایج ضمن ارائه به مراجع ذی‌ربط از جمله ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی در جشنواره شهید رجایی ارائه خواهد شد.

شاخص‌های عمومی به طور فراگیر طی بخشنامه‌ای هر ساله از جانب سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب هفت محور اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره‌وری، ارتقای سلامت اداری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

شاخص‌های اختصاصی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از جمله شناسایی-پی‌جویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی پتانسیل‌های معدنی کشور، تعداد نقشه زمین‌شناسی کاربردی در مقیاس‌های مختلف، تهیه نقشه‌های مهندسی و مخاطرات زمین‌شناختی (زلزله، ریزگرد، سیل، فرونشست، تغییرات اقلیم، دریایی‌و …)، میزان برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی، نمونه‌های آنالیز شده و پتانسیل‌یابی و ارزیابی ژئوپارک‌های ایران، به پیشنهاد دستگاه به تصویب سازمان اداری استخدامی کشور می‌رسد.

مستندات شاخص‌های عمومی و اختصاصی در پایان هر سال در سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد(تسما) بارگذاری و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.