رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تقاضا برای فولاد در هند در ماه ژانویه افزایش چشمگیری داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از متال جانکشن، مصرف فولاد در هند در ماه ژانویه با 9 درصد رشد در مقیاس سالیانه به 9 میلیون و 970هزار تن رسید.

بر همین اساس در ماه ژانویه 9 میلیون و 980 تن فولاد در هند تولید شده که در مقیاس سالیانه رشد 7 درصدی داشته است.

هند در هفته های اخیر چندین طرح را برای افزایش مصرف فولاد در داخل این کشور به اجرا گذاشته است.

در همین رابطه اعلام شده که کاهش صادرات و افزایش واردات بیشتر نشانگر جهش شدید تقاضای داخلی است.

هند همچنان دومین تولید کننده بزرگ فولاد جهان است، اما مصرف فولاد در این کشور چندان مورد رضایت فولاد کاران نیست.

منبع : ایراسین

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.