رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تولید مس شیلی به پایین‌ترین سطح تولید ماهانه در طول دو سال گذشته تنزل یافت؛ چراکه به گفته سازمان مس دولتی کوچیلکو، تولید فوریه به 425 هزار و 500 تن رسید که 6.9 درصد کمتر از رقم ثبت شده در ماه ژانویه و 5 درصد کمتر از رقم ثبت شده 448 هزار تنی فوریه سال 2020 بوده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه، تولید در سال 2020، علی رغم همه‌گیری کووید 19 که با وجود محدودیت‌ها، فعالیت‌های بخش مس همچنان در شیلی ادامه داشت؛ با 5.7 میلیون تن تنها 5 درصد نسبت به رقم سال 2019 کاهش یافت، کاهشی که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

تولید سال جاری تا پایان فوریه با رقم 882 هزار و 700 تن 2.8 درصد نسبت به تولید 908 هزار و 100 تنی دوره مشابه سال 2020 کمتر بود. در این مدت، دو معدن اسکوندیدای تحت کنترل شرکت بی اچ پی بیلیتون و معدن لُس پلامبره س شرکت آنتوفاگاستا، که دو تا از بزرگ‌ترین عملیات‌های مس این کشور هستند، آهنگ تولید آن‌ها در ماه‌های آغازین سال کندتر بود و به ترتیب 14.9 درصد و 11.8 درصد کمتر از دوره مشابه سال 2020 تولید کردند.

بر خلاف آن‌ها، شرکت مس دولتی کودلکو در دوره مورد اشاره با تولید 264 هزار و 800 تن افزایشی 10.7 درصدی را ثبت کرد، به نحوی که معدن چوکوئیکاماتای آن با 128 هزار و 900 تن شاهد 23.3 درصد رشد در تولید خود بود. تولید معدن کللاهواسی و بخش سور آنگلو امریکن نیز به ترتیب، 9.1 درصد و 8 درصد افزایش داشتند.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.