جستجو

برچسب: ابوالفضل صالح‌آبادی

نشست تجربه هوشمندسازی معادن مس در ایران

در نشست تجربه هوشمندسازی معادن مس در ایران مطرح شد؛
تامین مالی هوشمندسازی معادن کشور با صندوق حمایت از صنایع پیشرفته است/ برای هوشمندی معادن نیازمند زیرساخت تکنولوژیکی نسل ۴ هستیم

اولین نشست از سلسه نشست های هوشمندسازی معادن در ایران با عنوان تجربه هوشمندسازی معادن